1. Charakterystyka ogólna

Stop S-Sn60Pb40 z nowym topnikiem F4V12 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

2. Charakterystyka chemiczna

2.1 Zawartość cyny: 59,5% do 60,5%
2.2 Zawartość ołowiu: pozostałe
2.3 Minimalna czystość użytych surowców: 99,90%
2.4 Maksymalne zanieczyszczenia:

Cu
Ag
Cd
Sb
Bi
Fe
Zn
Al
As
inne
0,05%
0,01%
0,002%
0,05%
0,05%
0,02%
0,001%
0,001%
0,03%
0,08%

3. Charakterystyka fizyczna

3.1 Temperatura topienia: 183°C do 190°C
3.2 Ciężar właściwy: 8,65 g/cm3
3.3 Asortyment: druty z topnikiem F4V12, średnice od 0,25 do 4,00 mm
3.4 Temperatura pracy: 320°C do 420°C

4. Zastosowanie

Spoiwo lutownicze S-Sn60Pb40 z nowym topnikiem F4V12 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

5. Opakowania

5.1 Druty na szpulach 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 10 kg, 20 kg;
pakowane w kartony po 6 kg (szpulki 100 g)
oraz 10 kg (szpulki 250 g, 500 g, 1 kg),
szpule 10 kg i 20 kg na paletach.
5.2 Szpule i kartony oznaczone stopem, średnicą i numerem partii.