1. Opis topnika

Topnik halogenkowy na bazie kalafonii modyfikowanej aktywatorami organicznymi.

Oznaczenie RMA typ SW 26 wg DIN 8511, lub 1.1.2 wg PN EN 29454.

Podstawowy niekorozyjny topnik do zastosowań w elektronice i elektrotechnice.

Pozostałości nie wymagają usuwania

2. Charakterystyka ogólna topników standardowo wprowadzanych do drutów

Kalafonia jest głównym składnikiem topników żywicznych, uzyskiwana przez odpowiednią destylację i obróbkę żywicy sosnowej.

Podczas procesu produkcji, po zastosowaniu odpowiedniej formuły, uzyskuje się polepszone efekty lutowania (rozpływność, szybkość połączeń) w porównaniu z czystą kalafonią.

W produkowanych przez Cynel Unipress spoiwach lutowniczych, topnik może zostać wprowadzony w 1, 3, 4 lub 5 rdzeniach.