1. Charakterystyka ogólna

Stop S-SnAg0,3 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i srebra, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków. Przeznaczony wyłącznie jako stop korygujący do agregatów lutowniczych zasypanych stopem S-Sn99Ag03Cu07 (SAC 0307) zgodny z wytycznymi dyrektywy ROHS. Specjalnie dobrane śladowe pierwiastki metali poprawiają rozpływ, wygląd spoiny oraz zabezpieczają przed szybkim utlenianiem w trakcie procesu lutowania.

2. Charakterystyka chemiczna

2.1 Zawartość cyny: reszta
2.2 Zawartość srebra: 0,3 ± 0,05%
2.3 Minimalna czystość surowców użytych w wytopie: 99,90%
2.4 Maksymalne zanieczyszczenia:


Pb
Cu
Cd
Sb
Bi
Fe
Zn
Al
As
inne
0,10%
0,05%
0,002%
0,05%
0,05%
0,02%
0,001%
0,001%
0,01%
0,08%


*- rzeczywista zawartość max 0,06%(600 ppm)

3. Charakterystyka fizyczna

3.1 Temperatura topienia: 225 - 232 °C
3.2 Ciężar właściwy: 7,34 g/cm3
3.3 Pojemność cieplna: 0,17 J/kg/°C
3.4 Wytrzymałość na zerwanie: 29,5 N/mm2


3. Postać wyrobu

3.1 Produkowane średnice : w zakresie od 0,25 mm do 5,00 mm
3.2 Pręty / laski wymiary: - laski wyciskane 7x7x350, 7x21x350, 10x40x350
- laski lane trójkątne 12x12x400mm
- płaskownik 10mmx40mmx550 mm
- płaskownik 20mmx40mmx550 mm


5. Opakowania

5.1 Drut nawinięty na szpule 250g, 500g, 1kg, lub według uzgodnień
5.2 Pakowane w kartony po 10kg
laski pakowane : - wyciskane po 25 kg, lane 15 kg karton
5.3 Szpule i kartony oznaczone stopem, średnicą i numerem partii


Spoiwo spełnia wymagania dyrektywy RoHS 2002/95/EC i wymagania innych rozporządzeń dotyczących stosowania szkodliwych substancji np. (Dz.U. Nr 229 z dn. 21 października 2004 poz.2310)