1. Charakterystyka ogólna

Pasta przeznaczona jest do lutowania instalacji miedzianych ciepłej i zimnej wody.

Pozostałości nośnika pasty po lutowaniu są w 100% zmywalne wodą.

2. Sposób użycia

Przed użyciem pastę dokładnie wymieszać. W przypadku zgęstnienia pasty, dodać kilka kropel wody i dokładnie wymieszać.

Powierzchnie rur i kształtek wyczyścić do czystego metalu niemetalicznym czyścikiem. Po oczyszczeniu usunąć powstały pył.

Na oczyszczoną końcówkę rury nanieść cienką warstwę pasty Cynel-SnCu3 tak, aby pokryła całą przeznaczoną do lutowania powierzchnię.

Koniec rury włożyć w kształtkę aż do oporu.

Rurę i kształtkę podgrzać równomiernie aż do osiągnięcia temperatury roboczej na całej żądanej powierzchni. Płomień palnika trzymać skośnie do rury w kierunku kształtki.

Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy!Do wykonania połączenia należy użyć lutu miękkiego Cynel SnCu3

Właściwa temp. lutowania osiągnięta zostaje wtedy, kiedy stop lutowniczy przyłożony do brzegu kształtki topi się bez udziału płomienia i spływa do szczeliny lutowniczej. Pojawia się efekt kapilarny: stop lutowniczy jest zasysany przez szczelinę aż do całkowitego jej wypełnienia. W efekcie na obwodzie kształtki utworzy się równomierna wklęsłość lutu.

Tuż po zastygnięciu stopu lutowniczego należy wilgotną szmatką usunąć resztki nośnika pasty.

Po lutowaniu koniecznie przepłukać układ hydrauliczny wodą w celu usunięcia resztek nośnika.