1. Charakterystyka ogólna

Stop S-Sn99Ag0,3Cu0,7 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny, srebra i miedzi, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków. Przeznaczony jako ekonomiczny zamiennik dla spoiwa Sn63Pb37 zgodny z wytycznymi dyrektywy ROHS. Specjalnie dobrane śladowe pierwiastki metali poprawiają rozpływ, wygląd spoiny oraz zabezpieczają przed szybkim utlenianiem w trakcie procesu lutowania.

2. Charakterystyka chemiczna

2.1 Zawartość cyny: 98,5 - 99%
2.2 Zawartość srebra: 0,3 ± 0,05%
2.3 Zawartość miedzi: 0,7 ± 0,05%
2.4 Minimalna czystość surowców użytych w wytopie: 99,90%
2.5 Maksymalne zanieczyszczenia:


Pb*
Cd
Sb
Bi
Fe
Zn
Al
As
inne
0,10%
0,002%
0,05%
0,05%
0,02%
0,001%
0,001%
0,01%
0,08%


* - rzeczywista zawartość max 0,06% (600 ppm)

3. Charakterystyka fizyczna

3.1 Temperatura topienia: 216 - 227 °C
3.2 Ciężar właściwy: 7,44 g/cm3
3.3 Pojemność cieplna: 0,17 J/kg/°C
3.4 Prędkość zwilżania: 0,75s
3.5 Wytrzymałość na zerwanie: 29,5 N/mm2


4. Charakterystyka fizyczna

4.1 Produkowane średnice: w zakresie od 0,25 mm do 5,00 mm
4.2 Pręty / laski wymiary: - laski wyciskane 7 x 7 x 350, 7 x 21 x 350, 10 x 40 x 350 mm
- laski lane trójkątne 12 x 12 x 400 mm
- płaskownik 10 mm x 40 mm x 1kg
- płaskownik 20 mm x 40 mm x 550 mm


5. Opakowania

5.1 Drut nawinięty na szpule 250 g, 500 g, 1 kg, lub według uzgodnień.
5.2 Pakowane w kartony po 10 kg
laski pakowane: - wyciskane po 25 kg, lane 20 kg karton.
5.3 Szpule i kartony oznaczone stopem, średnicą i numerem partii.


Spoiwo spełnia wymagania dyrektywy RoHS 2002/95/EC i wymagania innych rozporządzeń dotyczących stosowania szkodliwych substancji np. (Dz.U. Nr 229 z dn. 21 października 2004 poz.2310)