1. Charakterystyka ogólna

Topnik TP-301-40 został wyprodukowany dla użytkowników wymagających agresywnego topnika do lutowania stali, mosiądzów i brązów.

Wskazane jest usuwanie pozostałości topnika wodą, ponieważ powodują ogniska korozji.

Oznaczenie wg PN EN 29454 3.1.1-a.

2. Charakterystyka fizykochemiczna

a) baza: woda
b) kolor: bezbarwny
c) gęstość w 20°C: 1,3 g/cm3
d) zawartość chlorków: do 45%
e) punkt zapłonu: niepalny

3. Instrukcja użycia

Topnik TP-301-40 nanosić na powierzchnie lutowane przy pomocy pędzelka, aplikatora, strzykawki, przez zanurzenie lub dowolnie inną metodą w zależności od potrzeb operatora.

Można stosować przy lutowaniu indukcyjnym, płomieniowym, oraz kolbami i lutownicami.

4. Inne

Topnik powinien być używany w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.

5. Opakowania

Pakowane w plastykowe kanistry o pojemności 5, 10 i 20 kilogramów.

6. Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach.