1. Charakterystyka ogólna

Stop S-Pb92Sn8 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

2. Charakterystyka chemiczna

2.1 Zawartość cyny: 7,5% do 8,5%
2.2 Zawartość ołowiu: pozostałe
2.3 Minimalna czystość użytych surowców: 99,90%
2.4 Maksymalne zanieczyszczenia:  

Cu
Cd
Sb
Bi
Fe
Zn
Al
As
inne
0,08%
0,005%
0,50%
0,25%
0,02%
0,001%
0,001%
0,03%
0,08%

3. Charakterystyka fizyczna

3.1 Temperatura topienia: 280°C do 305 °C
3.2 Ciężar właściwy: 10,90 g/cm3
3.3 Asortyment: - druty z i bez topnika w zakresie średnic od 0,70 do 5,00 mm
- wyciskane laski o wymiarach 7 x 7 x 350 mm
3.4 Temperatura pracy: 350°C do 450°C

4. Opakowania

4.1 Druty nawijane na szpule po 10 kg; 1,5 kg; laski pakowane po 25 kg w karton.
4.2 Wyroby ocechowane rodzajem stopu, kartony oznaczone stopem, wagą i numerem partii.