1. Charakterystyka ogólna

Stop S-SnAg4Cu0,5 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny, srebra i miedzi, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków. Przeznaczony jako zamiennik dla spoiwa Sn63Pb37.

2. Charakterystyka chemiczna

2.1 Zawartość cyny: reszta
2.2 Zawartość srebra: 4,0 ± 0,2%
2.3 Zawartość miedzi: 0,5 ± 0,1%
2.4 Minimalna czystość surowców użytych w wytopie: 99,90%
2.5 Maksymalne zanieczyszczenia:


Pb*
Cd
Sb
Bi
Fe
Zn
Al
As
inne
0,10%
0,002%
0,05%
0,10%
0,02%
0,001%
0,001%
0,03%
0,08%


* - rzeczywista zawartość max 0,06% (600 ppm)

3. Charakterystyka fizyczna

3.1 Temperatura topienia: 217 - 229 °C
3.2 Ciężar właściwy: 7,44 g/cm3
3.3 Produkowane średnice: - w zakresie od 0,25 mm do 5,00 mm,
- płaskownik 10 mm x 40 mm x 1 kg,
- płaskownik 10 x 40 x 550 mm z otworem.
3.4 Ciepło właściwe: 0,236 J/g K


4. Opakowania

4.1 Drut nawinięty na szpule 250 g, 500 g, 1 kg, lub według uzgodnień.
4.2 Pakowane w kartony po 10 kg,
płaskowniki pakowane: po 20 - 25 kg.
4.3 Szpule i kartony oznaczone postacią, stopem, średnicą i numerem partii.


Spoiwo spełnia wymagania dyrektywy RoHS 2002/95/EC i wymagania innych rozporządzeń dotyczących stosowania szkodliwych substancji np. (Dz.U. Nr 229 z dn. 21 października 2004 poz.2310)