1. Opis topnika

Topnik halogenkowy na bazie kalafonii modyfikowanej aktywatorami organicznymi.

Oznaczenie RA typ SW 26 wg DIN 8511, lub 1.1.2 wg PN EN 29454.

Przeznaczony do zastosowań w elektrotechnice i elektronice.

W uzasadnionych przypadkach wskazane jest usuwanie pozostałości po lutowaniu.

Do zmywania używać alkoholu izopropylowego.

2. Charakterystyka ogólna topników standardowo wprowadzanych do drutów

Kalafonia jest głównym składnikiem topników żywicznych, uzyskiwana przez odpowiednią destylację i obróbkę żywicy sosnowej.

Podczas procesu produkcji, po zastosowaniu odpowiedniej formuły, uzyskuje się polepszone efekty lutowania (rozpływność, szybkość połączeń) w porównaniu z czystą kalafonią.

W produkowanych przez Cynel Unipress spoiwach lutowniczych,topnik może zostać wprowadzony w 1, 3, 4 lub 5 rdzeniach.