Informacje ogólne

W trzecim kwartale 2012 roku firma Cynel Unipress rozpoczęła produkcję proszków stopów lutowniczych. Są one głównym składnikiem past lutowniczych stosowanych przez producentów podzespołów elektronicznych.

Jakość proszków produkowanych przez firmę Cynel Unipress spełnia wymagania stawiane proszkom wykorzystywanym do produkcji past lutowniczych (norma IPC J-STD-006B i J-STD-005). Proszki wytwarzane są z najczystszych dostępnych na rynku surowców, przy wykorzystaniu najnowszej dostępnej obecnie technologii, zapewniającej najwyższą jakość i powtarzalność parametrów i właściwości produktu.

Obecnie w seryjnej produkcji znajdują się proszki stopów:

SAC305

 (= S-Sn96Ag3Cu1 wg ISO 9453, Sn96.5Ag3Cu0.5 wg PN-EN 29453, Sn96.5Ag3.0Cu0.5 wg J-STD-006B)

SAC387

(= S-Sn95Ag4Cu1 wg ISO 9453, Sn95.5Ag3.8Cu0.7 wg PN-EN 29453 i J-STD-006B)

typy 3 i 4 zgodnie z normą IPC J-STD-005.

W pierwszej połowie 2013 roku uruchomiona zostanie seryjna produkcja proszków stopów S-Sn63Pb37
i S-Sn62Pb36Ag2 typ 3 i 4 zgodnie z normą IPC J-STD-005.

Jakość i wymiary cząsteczek proszków

Kształt cząsteczek proszku powinien być jak najbardziej zbliżony do kulistego. Taki kształt zapewnia minimalny stosunek powierzchni cząsteczki do jej objętości, a co za tym idzie - minimalizuje poziom utlenienia powierzchni cząsteczki. Regularny kulisty kształt cząsteczek proszku wpływa na lepkość pasty, możliwą do uzyskania prędkość procesu lutowania oraz zmniejsza ryzyko zbrylania i zatykania otworów szablonów podczas nanoszenia pasty. Ma także wpływ na pojawianie się ubytków oraz rozmazywanie się pasty, co skutkować może powstawaniem mostków lutowniczych oraz kulek ze spoiwa. Pasta lutownicza wyprodukowana przy użyciu odpowiedniej jakości proszku posiada stabilne właściwości reologiczne i fizyczne. Przekłada się to bezpośrednio na stabilność i efektywność kosztową procesu produkcyjnego.

Zgodnie z normą J-STD-005 proszki podzielone zostały na 6 typów, zależnie od wielkości cząsteczek. Im wyższy jest numer oznaczający typ proszku, tym mniejsze są wymiary cząsteczek. Rozmiar cząsteczek proszku jest także definiowany poprzez oznaczenie wielkości oczek sit (ang.: mesh) używanych do sortowania proszku.

Wagowa struktura % rozmiarów cząsteczek proszku - Typy od 1 do 3
Typ Nie większe niż Mniej niż 1%
większych od
Minimum 80%
w zakresie
Maksymalnie 10%
mniejszych od
1 160 μm 150 μm 150-75 μm 20 μm
2 80 μm 75 μm 75-45 μm 20 μm
3 50 μm 45 μm 45-25 μm 20 μm

Wagowa struktura % rozmiarów cząsteczek proszku - Typy od 4 do 6
Typ Nie większe niż Mniej niż 1%
większych od
Minimum 90%
w zakresie
Maksymalnie 10%
mniejszych od
4 40 μm 38 μm 38-20 μm 20 μm
5 30 μm 25 μm 25-15 μm 15 μm
6 20 μm 15 μm 15-5 μm 5 μm

Tabela rozmiarów mesh / μm
mesh 200 325 400 500 625 800 1250 2500
μm 75 45 38 25 20 15 10 5

Typy proszków - oznaczenia, zakresy wielkości cząsteczek
Typ wielkości cząsteczek wielkość mesh zawartość tlenu
2 75 - 45 μm -200 / +325 < 100 ppm
3 45 - 25 μm -325 / +500 < 100 ppm
4 38 - 20 μm -400 / +625 < 120 ppm
5 25 - 15 μm -500 / +800 < 200 ppm
6 20 - 10 μm -625 / +1250 < 200 ppm
7 10 - 1 μm -1250 < 220 ppm