Druty z topnikiem - spoiwa cynowo-ołowiowe

Oznaczenie stopu: S-Sn60Pb40
Topnik: SW26
Zawartość topnika: 2.5%
Solidus / Liquidus: 183°C / 190°C

Skład chemiczny [%] stopu S-Sn60Pb40 zgodnie z normą EN ISO 9453*
Fe Ni Al Cu As Zn Ag Sb Bi Sn Cd Au In Pb
max
0.02
max
0.01
max
0.001
max
0.08
max
0.03
max
0.001
max
0.1
max
0.2
max
0.1
59.5
|
60.5
max
0.002
max
0.05
max
0.1
reszta

* - Poziom zanieczyszczeń w produktach firmy Cynel-Unipress jest znacznie niższy od dopuszczalnego.

Rzeczywista przykładowa analiza [%] stopu S-Sn60Pb40 firmy Cynel-Unipress (2/315 z dnia 2012-11-14)
Fe Ni Al Cu As Zn Ag Sb Bi Sn Cd Au In Pb
0.0075 0.001 0.0004 0.0027 0.0049 0.0002 0.0001 0.0255 0.0031 60.0 0.0002 0.0018 0.0025 39.93

  Średnica drutu [mm]
0.25 0.38 0.50 0.56 0.70 0.80 0.90 1.00 1.20 1.50 1.60 2.00 2.50 3.00 4.00
fiolka 16 g               +              
szpulka 100 g + + + + +   + + + +   + + +  
szpulka 250 g + + + + + + + + + +   + + +  
szpulka 500 g     + + + + + + + +   + + +  
szpulka 1 kg     + + +   + + + + + + + + +
Oznaczenie stopu: S-Sn63Pb37
Topnik: SW26
Zawartość topnika: 2.5%
Solidus / Liquidus: 183°C / 183°C

Skład chemiczny [%] stopu S-Sn63Pb37 zgodnie z normą EN ISO 9453*
Fe Ni Al Cu As Zn Ag Sb Bi Sn Cd Au In Pb
max
0.02
max
0.01
max
0.001
max
0.08
max
0.03
max
0.001
max
0.1
max
0.2
max
0.1
62.5
|
63.5
max
0.002
max
0.05
max
0.1
reszta

* - Poziom zanieczyszczeń w produktach firmy Cynel-Unipress jest znacznie niższy od dopuszczalnego.

Rzeczywista przykładowa analiza [%] stopu S-Sn63Pb37 firmy Cynel-Unipress (2/348 z dnia 2012-12-11)
Fe Ni Al Cu As Zn Ag Sb Bi Sn Cd Au In Pb
0.0033 0.0005 0.0003 0.0060 0.0068 0.0001 0.0009 0.0255 0.0053 63.0 0.0001 0.0015 0.0022 36.91

  Średnica drutu [mm]
0.25 0.38 0.50 0.56 0.70 0.80 0.90 1.00 1.20 1.50 1.60 2.00 2.50 3.00 4.00
szpulka 100 g         +     +              
szpulka 250 g     + +       +              
szpulka 500 g       +       +              
szpulka 1 kg     +   + +   + + +   +   +  

Druty bez topnika - spoiwa bezołowiowe

Oznaczenie stopu: S-Sn97Cu3
Topnik: nie dotyczy
Zawartość topnika: nie dotyczy
Solidus / Liquidus: 227°C / 310°C

Skład chemiczny [%] stopu S-Sn97Cu3 zgodnie z normą EN ISO 9453*
Fe Ni Al Cu As Zn Ag Sb Bi Sn Cd Au In Pb
max
0.02
max
0.01
max
0.001
2.50
|
3.50
max
0.03
max
0.001
max
0.1
max
0.1
max
0.1
reszta max
0.002
max
0.05
max
0.1
max
0.1

* - Poziom zanieczyszczeń w produktach firmy Cynel-Unipress jest znacznie niższy od dopuszczalnego.

Rzeczywista przykładowa analiza [%] stopu S-Sn97Cu3 firmy Cynel-Unipress (2/330 z dnia 2012-11-27)
Fe Ni Al Cu As Zn Ag Sb Bi Sn Cd Au In Pb
0.0053 0.0048 0.0004 2.95 0.0023 0.0006 0.0092 0.0146 0.0001 97.00 0.0001 0.0006 0.0031 0.0003

  Średnica drutu [mm]
0.25 0.38 0.50 0.56 0.70 0.80 0.90 1.00 1.20 1.50 1.60 1.80 2.00 2.50 3.00 4.00
szpulka 100 g                         + + +  
szpulka 250 g                         + + +  
szpulka 500 g                                
szpulka 1 kg         +     +   +   + + + +  
szpulka 4 kg (K-125)               +             +  
szpulka 8 kg (K-160)                   +     + +    
pojemnik 30 kg                   +