1. Opis topnika

Topnik na bazie składników nieorganicznych typ SW 21 wg DIN 8511, lub 3.1.1 wg PN EN 29454.

Przeznaczony do lutowania wszystkich metali z wyjątkiem aluminium.

Pozostałości należy bezwzględnie usunąć po procesie lutowania gdyż powodują korozję.

Pozostałości topnika są dobrze zmywalne wodą.

2. Charakterystyka ogólna topników standardowo wprowadzanych do drutów

Kalafonia jest głównym składnikiem topników żywicznych, uzyskiwana przez odpowiednią destylację i obróbkę żywicy sosnowej.

Podczas procesu produkcji, po zastosowaniu odpowiedniej formuły, uzyskuje się polepszone efekty lutowania (rozpływność, szybkość połączeń) w porównaniu z czystą kalafonią.

W produkowanych przez Cynel Unipress spoiwach lutowniczych,topnik może zostać wprowadzony w 1, 3, 4 lub 5 rdzeniach.