1. Opis topnika

Topnik bezhalogenkowy na bazie kalafonii modyfikowanej aktywatorami organicznymi.

Oznaczenie No Clean, typ SW 32 wg DIN 8511, lub 1.1.3 wg PN EN 29454.

Przeznaczony do zastosowań w elektronice do lutowania zasadniczego i poprawek.

Pozostałości nie wymagają zmywania.

2. Charakterystyka ogólna topników standardowo wprowadzanych do drutów

Kalafonia jest głównym składnikiem topników żywicznych, uzyskiwana przez odpowiednią destylację i obróbkę żywicy sosnowej.

Podczas procesu produkcji, po zastosowaniu odpowiedniej formuły, uzyskuje się polepszone efekty lutowania (rozpływność, szybkość połączeń) w porównaniu z czystą kalafonią.

W produkowanych przez Cynel Unipress spoiwach lutowniczych,topnik może zostać wprowadzony w 1, 3, 4 lub 5 rdzeniach.