WE ARE JUST WORKING ON TRANSLATION OF THE TEXT BELOW. IT WILL BE AVAILABLE VERY SOON.W 1984 roku Cynel Unipress uruchomił produkcję wielordzeniowych lutów cynowo-ołowiowych do lutowania miękkiego, oferując szeroki zakres gatunków stopów i średnic drutów.

Opracowanie technologii wytwarzania tego typu spoiw było efektem długoletnich prac badawczych specjalistów Zakładu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie plastyczności materiałów oraz ich formowania pod wysokim ciśnieniem.

W oparciu o najnowsze własne badania Cynel Unipress jako pierwszy w świecie zastosował tę technologię do produkcji spoiw lutowniczych.

Od wielu lat wyroby Cynel Unipress zdobywają uznanie i stosowane są przez wielu producentów elektronicznego sprzętu telewizyjnego, telekomunikacyjnego, elektrotechnicznego, oświetleniowego oraz przedstawicieli wielu innych gałęzi przemysłu.

Doświadczenie i wieloletnia tradycja Cynel Unipress pozwala zaoferować nasze wyroby wszystkim tym, dla których szybkie, niezawodne i precyzyjne lutowanie w środowisku niekorozyjnego topnika stanowi część ich procesu technologicznego.

W dniu 30 marca 2000 r. nasza firma otrzymała Certyfikat Systemu Jakości ISO 9002.

Organizacja nasza do kilku lat była zainteresowana podejmowaniem zdecydowanych działań przyjaznych środowisku.

W roku 2001 rozpoczęliśmy nadzór nad wpływem naszych działań oraz wyrobów na środowisko przy uwzględnieniu naszej polityki i celów środowiskowych.

Działania te podjęliśmy na skutek coraz bardziej zaostrzających się przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska, kształtowanej przez Państwo polityki ekonomicznej, a także ze względu na ogólny wzrost troski zainteresowanych stron zarówno o sprawy środowiska, jak i zrównoważony rozwój organizacji.

Od 2000 roku działał w naszej firmie system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9002:1994, której przepisy straciły ważność z końcem 2003 roku.

Tym niemniej wprowadzenie systemu jakości zgodnego z w/w normą przyniosło bardzo wymierne korzyści dla rozwoju firmy i podwyższenia jakości jej wyrobów.

W związku z tym kierownictwo organizacji zdecydowało kontynuowanie działania systemu jakości oraz rozszerzenie systemu zarządzania o system zarządzania środowiskowego.

Zgodnie z tą decyzją w firmie Cynel Unipress wprowadzono Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2000 i PN-EN ISO 14001:1996, który certyfikowano w firmie BUREAU VERITAS POLSKA w połowie 2004 roku.

certyfikat PN-EN ISO 9001:2000 - Systemy zarządzania jakością

certyfikat PN-EN ISO 14001:1996 - Systemy zarządzania środowiskowego


Certyfikaty są ważne do 13 września 2013 roku.