WE ARE JUST WORKING ON TRANSLATION OF THE TEXT BELOW. IT WILL BE AVAILABLE VERY SOON.Firma „CYNEL UNIPRESS” Sp. z o.o. posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2008 oraz PN-EN ISO 14001:2004.

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

Firma „CYNEL UNIPRESS” Sp. z o. o. jest na polskim rynku wiodącym producentem spoiw lutowniczych.

Wiemy, że drogą do zadowolenia naszego Klienta jest stała dbałość o wysokie kwalifikacje personelu oraz rozwój bazy technicznej.

Jesteśmy także świadomi wpływu działalności naszej firmy na środowisko i uznajemy, że jej rozwój i ochrona środowiska są nierozerwalnie związane i zależne od siebie.

Będąc świadomi, że największym dobrem naszej firmy są nasi Klienci, którzy również pragną otrzymywać produkty przyjazne środowisku oraz chcąc utrzymać w kraju pozycję wiodącego producenta spoiw lutowniczych, podejmujemy następujące zobowiązania:
 1. Utrzymanie jakości i niezawodności produktów oraz usług na wysokim poziomie oczekiwanym przez naszych Klientów,
 2. Stałe udoskonalanie procesów produkcyjnych, w celu wyeliminowania możliwości popełnienia błędu w trakcie ich realizacji,
 3. Dostosowanie powierzchni użytkowej firmy do zwiększających się wymagań dotyczących sposobu i miejsca przechowywania surowców i wyrobów gotowych,
 4. Dalsze doskonalenie parku maszynowego do produkcji spoiw bezołowiowych oraz stałe stosowanie w naszej produkcji wymagań, płynących z dyrektyw Unii Europejskiej,
 5. Prowadzenie szkoleń, podnoszących kwalifikacje wszystkich pracowników w zakresie produkcji wyrobów, jak również ich wiedzę na temat wpływu firmy i jej wyrobów na środowisko,
 6. Stały nadzór urządzeń chroniących środowisko oraz optymalizację parametrów ich działania,
 7. Działania zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi zidentyfikowanych aspektów środowiskowych,
 8. Utrzymanie na niskim poziomie wielkości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, zgodnie z wymaganiami prawnymi w udzielonych przez władze pozwoleniach,
 9. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych poprzez ograniczenie ilości ścieków i stosowanie obiegów zamkniętych,
 10. Ochrona gleby przed oddziaływaniem odpadów wytwarzanych w trakcie produkcji naszych wyrobów,
 11. Stałe doskonalenia systemu odzyskiwania i wykorzystywania odpadów z naszych wyrobów, pełne wykorzystanie pozwolenia na odzysk odpadów cyny,
 12. Optymalne zużycie mediów, a w miarę możliwości zmniejszanie ich zużycia,
 13. Optymalizacja recyklingu pozostałości naszych wyrobów odbieranych od klientów
 14. Współpraca z Klientami w zakresie wykonania zamawianego wyrobu, tak, aby zmniejszyć wpływ na środowisko w trakcie jego wytwarzania, użytkowania i składowania,
 15. Stałe poszukiwanie tańszego i lepszego dostawcy naszego surowca strategicznego – cyny.


Jako osobiście odpowiedzialny za niniejszą Politykę, zobowiązuję się do stałej dbałości o jej skuteczną realizację oraz do ciągłego udoskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Niniejsza Polityka jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Andrzej Cybulski
Prezes Zarządu

Warszawa, 2011-01-25