WE ARE JUST WORKING ON TRANSLATION OF THE TEXT BELOW. IT WILL BE AVAILABLE VERY SOON.

Od momentu uruchomienia w 1984 roku produkcji spoiw lutowaniczych, Cynel Unipress stale rozwija technologię pozwalającą produkować spoiwa lutownicze unikalnej jakości, dzięki której nasze wyroby zdobywają uznanie wielu wymagających klientów.
Proces wytopu metali następuje w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, dzięki czemu oferowane Państwu spoiwa lutownicze są idealnie czyste i nie zawierają tlenków metali, mogących w znacznym stopniu negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych połączeń lutownicznych.
Następnie stop lutowniczy poddawany jest unikalnemu pod względem technologicznym procesowi formowania pod wysokim ciśnieniem i dalszej obróbce odpowiedniej dla danego rodzaju spoiwa. Proces produkcyjny jest zautomatyzowany i kontrolowany przez nowoczesne systemy sterowania.
W trakcie procesu produkcyjnego jakość i skład stopu lutowniczego są na bieżąco monitorowane. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury do spektralnej analizy składu stopów metali. Uzyskane w ten sposób informacje decydują o dopuszczeniu partii surowca do dalszej obróbki w procesie technologicznym.