WE ARE JUST WORKING ON TRANSLATION OF THE TEXT BELOW. IT WILL BE AVAILABLE VERY SOON.1. Charakterystyka ogólna

Stopy S-Sn70Zn30 wyprodukowane w pierwszym wytopie cyny i cynku nie występują w normach – stopy dedykowane. Druty ze stopu cyny i cynku posiadają dobrą wytrzymałość mechaniczną i lutowania. Przeznaczone przede wszystkim do metalizacji w produkcji kondensatorów. Rozpylana warstwa metalu posiada silną zdolność adhezji, przez co daje kondensatorom dobre parametry elektryczne.
Zgodne z unijnymi dyrektywami RoHS i WEEE dla bezołowiowych produktów elektronicznych.

2. Charakterystyka chemiczna

2.1 Zawartość cyny: reszta
2.2 Zawartość cynku: 29,0 - 31,0%
2.3 Minimalna czystość surowców użytych w wytopie: 99,85%
2.4 Maksymalne zanieczyszczenia:


Pb
Ag
Cd
Sb
Bi
Fe
Cu
Al
As
inne
0,10%
0,01%
0,002%
0,12%
0,10%
0,02%
0,05%
0,001%
0,03%
0,08%


3. Charakterystyka fizyczna

3.1 Temperatura topienia: 200°C do 310°C
3.2 Ciężar właściwy: 7,27 g/cm3
3.3 wytrzymałość na rozciąganie: 25-35 N/mm2
3.4 Twardość (HV): 17,9
3.5 Ciepło właściwe: 69 J/g
3.6 Produkowane średnice: - w zakresie od 1,00 mm do 4,00 mm (w tym 3,17)


4. Opakowania

4.1 Drut nawinięty na szpule 1 kg, lub według uzgodnień.
4.2 Pakowane w kartony po 10 kg.
4.3 Szpule i kartony oznaczone stopem, średnicą i numerem partii.


Spoiwo spełnia wymagania dyrektywy RoHS 2002/95/EC i wymagania innych rozporządzeń dotyczących stosowania szkodliwych substancji np. (Dz.U. Nr 229 z dn. 21 października 2004 poz.2310)