WE ARE JUST WORKING ON TRANSLATION OF THE TEXT BELOW. IT WILL BE AVAILABLE VERY SOON.1. Charakterystyka ogólna

Stop S-Sn97Ag3 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i srebra zgodnie z PN EN 29453 do lutowania, oraz jako stop korygujący do spoiwa SAC305.

2. Charakterystyka chemiczna

2.1 Zawartość cyny: reszta
2.2 Zawartość srebra: Ag 3,0 ± 0,2%
2.3 Minimalna czystość surowców użytych w wytopie: 99,90%
2.4 Maksymalne zanieczyszczenia:


Pb
Cu
Cd
Sb
Bi
Fe
Zn
Al
As
inne
0,10%
0,05%
0,002%
0,12%
0,10%
0,02%
0,001%
0,001%
0,03%
0,08%


* - rzeczywista zawartość max 0,06% (600 ppm)

3. Charakterystyka fizyczna

3.1 Temperatura topienia: 221 - 224 °C
3.2 Ciężar właściwy: 7,40 g/cm3
3.3 Produkowane średnice: - w zakresie od 0,25 mm do 5,00 mm,
- laski lane trójkątne 12 x 12 x 400 mm,
- trapez 20 x 40 x 550 z otworem.
3.4 Temperatura pracy: 260 - 350°C
3.5 Ciepło właściwe: 0,232 J/g K


4. Opakowania

4.1 Drut nawinięty na szpule 250 g, 500 g, 1 kg, lub według uzgodnień.
4.2 Pakowane w kartony po 10kg
laski pakowane : - wyciskane po 25 kg, lane 20 kg karton.
4.3 Szpule i kartony oznaczone stopem, średnicą i numerem partii.


Spoiwo spełnia wymagania dyrektywy RoHS 2002/95/EC i wymagania innych rozporządzeń dotyczących stosowania szkodliwych substancji np. (Dz.U. Nr 229 z dn 21 października 2004 poz.2310)