WE ARE JUST WORKING ON TRANSLATION OF THE TEXT BELOW. IT WILL BE AVAILABLE VERY SOON.1. Charakterystyka ogólna

Topnik lutowniczy w postaci żelu, zawierający mieszaninę soli organicznych (wg PN EN 29454 oznaczenie 3.1.1).

2. Zastosowanie

Topnik przeznaczony do stosowania przy lutowaniu miedzianych instalacji hydraulicznych.

Zadaniem jego jest utrzymać beztlenowo powierzchnię rury miedzianej i kształtki podczas ogrzewania do temperatury roboczej, aby zapewnić w ten sposób zwilżenie materiału podstawowego stopem lutowniczym.

Topnik Cynel-Cu jest rozpuszczalny w wodzie, co ułatwia usuwanie resztek topnika po lutowaniu.

3. Sposób użycia

Powierzchnie rur i kształtek wyczyścić do czystego metalu niemetalicznym czyścikiem.

Po oczyszczeniu usunąć powstały pył.

Na oczyszczoną końcówkę rury nanieść cienką warstwę topnika Cynel-Cu tak, aby pokrył całą przeznaczoną do lutowania powierzchnię.

Koniec rury włożyć w kształtkę aż do oporu.

Rurę i kształtkę podgrzać równomiernie aż do osiągnięcia temperatury roboczej na całej żądanej powierzchni. Płomień palnika trzymać skośnie do rury w kierunku kształtki.

Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy!Do wykonania połączenia należy użyć lutu miękkiego Cynel SnCu3

Właściwa temperatura lutowania osiągnięta zostaje wtedy, kiedy stop lutowniczy przyłożony do brzegu kształtki topi się bez udziału płomienia i spływa do szczeliny lutowniczej.

Pojawia się efekt kapilarny: stop lutowniczy jest zasysany przez szczelinę aż do całkowitego jej wypełnienia. W efekcie na obwodzie kształtki utworzy się równomierna wklęsłość lutu.

Tuż po zastygnięciu stopu lutowniczego należy wilgotną szmatką usunąć resztki topnika.

Po lutowaniu koniecznie przepłukać układ hydrauliczny wodą w celu usunięcia resztek topnika.

4. Opakowania

Plastikowy pojemnik 100 gram.