Индекс материала
Analizy składu stopów metali
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Все страницы
WE ARE JUST WORKING ON TRANSLATION OF THE TEXT BELOW. IT WILL BE AVAILABLE VERY SOON.


Realizowana przez firmę Cynel Unipress polityka jakości wymaga, aby cały proces produkcyjny, począwszy od etapu zaopatrzenia w surowce aż do konfekcjonowania wyrobów gotowych podlegał ścisłej kontroli.

Jednym z elementów systemu kontroli jakości jest monitorowanie składu chemicznego produkowanych przez nas spoiw.

Do tego celu wykorzystywana jest jedna z najnowocześniejszych technologii analitycznych - spektrofotometria komputerowa.

Dzięki zastosowaniu jednego z najnowocześniejszych spektrometrów iskrowych otrzymywane dane są bardzo precyzyjne i wiarygodne.

Dotychczas technologia ta wykorzystywana była wyłącznie na wewnętrzne potrzeby naszej firmy. Jednakże wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu części naszych klientów zdecydowaliśmy o udostępnieniu możliwości, którymi dysponuje posiadana przez nas aparatura pomiarowa.