Индекс материала
Analizy składu stopów metali
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Все страницы


Każda substancja w stanie stałym, ciekłym czy gazowym odpowiednio wzbudzona emituje promieniowanie o różnych długościach fali.

Promieniowanie to jest charakterystyczne dla danej substancji i tworzy jej widmo.

Wykorzystywany w firmie Cynel Unipress spektrometr emisyjny analizuje widma badanych próbek, to znaczy identyfikuje i mierzy wyemitowane przez nie promieniowanie i na tej podstawie określa ich skład chemiczny.

Iskra o wysokim napięciu wzbudza i powoduje parowanie części materiału, którego skład należy określić.

Światło emitowane w tym procesie zawiera promieniowania różnych pierwiastków, obecnych w analizowanym materiale.

Intensywność światła każdej linii spektralnej jest proporcjonalna do koncentracji pierwiastka, które je wyemitowało.

Zadaniem spektrometru jest podział i selekcja różnych linii spektralnych, które mają być zanalizowane i ich ilościowe określenie.