Индекс материала
Analizy składu stopów metali
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Все страницы


Ten warunek można zrealizować stosując element optyczny - polichromator.

Polichromator składa się ze szczeliny wejścia, siatki dyfrakcyjnej i określonej liczby szczelin wyjściowych, które odpowiadają ilości analizowanych pierwiastków.

Fotopowielacz ustawiony odpowiednio do każdej szczeliny wyjścia wyłapuje i mierzy ilość wybranego światła monochromatycznego i przetwarza ją w sygnał elektryczny, który zostaje wzmocniony i przetworzony w sygnał cyfrowy.

Na jego podstawie komputer oblicza stężenie poszczególnych pierwiastków.

Kalibracja jest przeprowadzona przy użyciu atestowanych wzorców.

Wprowadzanie krzywych i obliczanie elementów zakłócających odbywa się w sposób automatyczny bez ingerencji użytkownika.

Dzięki temu analizy są zawsze wiarygodne, precyzyjne i dopracowane.