Индекс материала
Analizy składu stopów metali
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Все страницы

ZastosowanieWykorzystywane w naszej firmie urządzenie zostało skonstruowane specjalnie pod kątem zastosowania w odlewnictwie, czyli tam gdzie wymagane jest precyzyjne określenie składu używanych materiałów.

Przy wytopie metali i otrzymywaniu stopów o określonym składzie analiza spektrometryczna jest bardzo istotna.

Znaczący postęp dokonał się w automatyzacji procesu co przejawia się w szybkości przeprowadzania analiz.

Rutynowej kontroli jakości półproduktów i produktów finalnych można dokonywać używając spektrometrów emisyjnych zarówno podczas jak i na końcu procesu produkcyjnego.

Dysponujemy oprogramowaniem pozwalającym na przeprowadzanie analiz stopów na bazie:
  • cyny,
  • ołowiu,
Zapraszamy więc do korzystania ze świadczonych przez nas w tym zakresie usług.

Gwarantujemy ich wysoką jakość, rzetelność oraz wiarygodność otrzymywanych wyników, potwierdzaną wystawianym po zakończeniu badań atestem analizy.

Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do Działu Marketingu naszej firmy.