• Banner Processes

Topnik TE-415

Organiczny topnik do lutowania NO-CLEAN.

 • Colophony free
 • NO CLEAN
 • Organic
 • Halide free
 • Wave soldering
 • Dipping soldering
 • Tinning

Oznaczenie topnika zgodnie z normą ISO 9454-1: 2.2.3 A
Postać produktu: ciecz

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.

2. W?a?ciwo?ci fizykochemiczne

Posta? ciecz
Typ 2.2.3 A
Zawarto?? halogenków 0,00 %
Zawarto?? cia? sta?ych (3h w 105°C) 1,95 %
Kolor bezbarwny
Zapach alkoholowy
Temperatura zap?onu metod? zamkni?tego tygla Pensky?ego Martensa wg PN-EN ISO 2719 15,5?C
G?sto?? (25?C) 0,815 ? 0,825 g/cm3
Rozpuszczalno?? rozpuszcza si? w wodzie
Zmywalno?? wod? brak
Zmywalno?? alkoholem bardzo dobra

3. Pozosta?e informacje

Dost?pne opakowania

? 1,0l ? 5,0l ? 10,0l

inne do uzgodnienia

Pakowanie

1,0l ? butelka
5l, 10l ? kanister

inne do uzgodnienia

Termin przydatno?ci 1 rok
Oznaczenia opakowania oznaczone nazw? i typem produktu, wag?, g?sto?ci?, numerem partii i dat? wa?no?ci
Przechowywanie przechowywa? w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu i dobrze wentylowanym, z dala od ognia i ?róde? iskrzenia, poza zasi?giem dzieci oraz z dala od ?ywno?ci i napojów
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.

Pliki do pobrania:

Topnik TE-415

Właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne dostępne w karcie TDS (do pobrania powyżej).

PRODUCTS

Find products by type

 • With or without flux. Diameters starting from 0.1 mm.

  More
 • Materials used in processes such as wave soldering.

  More
 • Cynel pastes made from the finest quality powder manufactured on site in the Warsaw Factory.

  More
 • Substances ensuring wettability and spreadability of solder.

  More
 • Accessories and DIY materials.

  More
 • Solder wires
 • Solder bars, rods
 • Solder pastes
 • Soldering fluxes
 • Others

PRODUCTS

Find products by type

 • Solder wires
 • Solder bars, rods
 • Solder pastes
 • Soldering fluxes
 • Others
 • With or without flux. Diameters starting from 0.1 mm.

  More
 • Materials used in processes such as wave soldering.

  More
 • Cynel pastes made from the finest quality powder manufactured on site in the Warsaw Factory.

  More
 • Substances ensuring wettability and spreadability of solder.

  More
 • Accessories and DIY materials.

  More
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.