• Banner Processes

Kalafonia lutownicza

Wspomaga proces lutowania oraz jako baza do topnika wzorcowego (25% roztwór w alkoholu izopropylowym).

 • Colophony-based
 • Halide free

Oznaczenie topnika zgodnie z normą ISO 9454-1: 1.1.3B
Postać produktu: ciało stałe

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.

2. W?a?ciwo?ci fizykochemiczne

Posta? cia?o sta?e
Typ 1.1.3 B
Kolor bursztynowy
Zapach ?ywiczny
Temperatura topnienia > 70?C
G?sto?? (20?C) 1,030 ? 1,035 g/cm3
Rozpuszczalno?? nie rozpuszcza si? w wodzie, bardzo dobrze rozpuszcza si? w alkoholu izopropylowym

3. Pozosta?e informacje

Dost?pne opakowania

? 30ml ? 45g ? 500g

inne do uzgodnienia

Pakowanie

45 g ? karton 50 szt.
30 ml ? karton 60 szt.

inne do uzgodnienia

Termin przydatno?ci 2 lata od daty produkcji
Oznaczenia Pude?ka i kartony oznaczone nazw? produktu, wag?, numerem partii i dat? wa?no?ci.
Przechowywanie Przechowywa? w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, poza zasi?giem dzieci oraz z dala od ?ywno?ci i napojów.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.

Pliki do pobrania:

Kalafonia lutownicza

Właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne dostępne w karcie TDS (do pobrania powyżej).

PRODUCTS

Find products by type

 • With or without flux. Diameters starting from 0.1 mm.

  More
 • Materials used in processes such as wave soldering.

  More
 • Cynel pastes made from the finest quality powder manufactured on site in the Warsaw Factory.

  More
 • Substances ensuring wettability and spreadability of solder.

  More
 • Accessories and DIY materials.

  More
 • Solder wires
 • Solder bars, rods
 • Solder pastes
 • Soldering fluxes
 • Others

PRODUCTS

Find products by type

 • Solder wires
 • Solder bars, rods
 • Solder pastes
 • Soldering fluxes
 • Others
 • With or without flux. Diameters starting from 0.1 mm.

  More
 • Materials used in processes such as wave soldering.

  More
 • Cynel pastes made from the finest quality powder manufactured on site in the Warsaw Factory.

  More
 • Substances ensuring wettability and spreadability of solder.

  More
 • Accessories and DIY materials.

  More
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.