• Banner Processes

Pasta DP 5505IC

Bezołowiowe spoiwo w formie płaskownika do zastosowań w lutowaniu w agregatach lutowniczych.

 • Pb Free
 • Low activity
 • NO CLEAN
 • LONG LIFE
 • High stability
 • Halide free
 • Reflow soldering

Nazwa produktu: Pasta DP 5505IC
Oznaczenie stopu zgodnie z normą ISO 9453:2014: Sn96,5Ag3Cu0,5 (711)
Postać produktu: pasta

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.

Pasta Dp5505ic View

2. Sk?ad stopu [%]

Sn Ag Cu Bi Cd Sb Au In Pb Al As Fe Ni Zn
96 do 97 2,8 do 3,2 0,3 do 0,7 max 0,1 max 0,002 max 0,1 max 0,05 max 0,1 max 0,07 max 0,001 max 0,03 max 0,02 max 0,01 max 0,001

3. Charakterystyka fizyczna

Temperatura topnienia solidus 217 / liquidus 220°C
Ci??ar w?a?ciwy 7,38 g/cm3
Rezystywno?? 0,132 ???m
Przewodno?? cieplna 58 W/m?K
Wytrzyma?o?? na rozci?ganie przy zerwaniu 500 kg/cm2
Wyd?u?enie przy zerwaniu 19%
Twardo?? 15 HB
Zalecana temperatura grota przy lutowaniu 250 - 350°C

4. W?a?ciwo?ci pasty

Wielko?? ziarna T3, T3L, T4
Zawarto?? metalu 88 do 90%
Typ topnika RO L0
Zawarto?? halogenków 0,00%
Test lustra miedzi OK

5. Pozosta?e informacje

Dost?pne opakowania

S?oiki 500 g

Inne do uzgodnienia

Termin przydatno?ci 8 miesi?cy od daty produkcji
Przechowywanie Przechowywa? past? w szczelnie zamkni?tym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze 3°C ? 7°C
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.

Pliki do pobrania:

Pasta DP 5505IC

Właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne dostępne w karcie TDS (do pobrania powyżej).

PRODUCTS

Find products by type

 • With or without flux. Diameters starting from 0.1 mm.

  More
 • Materials used in processes such as wave soldering.

  More
 • Cynel pastes made from the finest quality powder manufactured on site in the Warsaw Factory.

  More
 • Substances ensuring wettability and spreadability of solder.

  More
 • Accessories and DIY materials.

  More
 • Solder wires
 • Solder bars, rods
 • Solder pastes
 • Soldering fluxes
 • Others

PRODUCTS

Find products by type

 • Solder wires
 • Solder bars, rods
 • Solder pastes
 • Soldering fluxes
 • Others
 • With or without flux. Diameters starting from 0.1 mm.

  More
 • Materials used in processes such as wave soldering.

  More
 • Cynel pastes made from the finest quality powder manufactured on site in the Warsaw Factory.

  More
 • Substances ensuring wettability and spreadability of solder.

  More
 • Accessories and DIY materials.

  More
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.