Cynel Services Header1

Analizy stopów

Cynel Services Header2

Konsulting technologii

Usługi

Analizy składu stopów metali

Realizowana przez firmę Cynel Unipress polityka jakości wymaga, aby cały proces produkcyjny, począwszy od etapu zaopatrzenia w surowce aż do konfekcjonowania wyrobów gotowych podlegał ścisłej kontroli.

Jednym z elementów systemu kontroli jakości jest monitorowanie składu chemicznego produkowanych przez nas spoiw. Do tego celu wykorzystywana jest jedna z najnowocześniejszych technologii analitycznych - spektrofotometria komputerowa. Dzięki zastosowaniu jednego z najnowocześniejszych spektrometrów iskrowych otrzymywane dane są bardzo precyzyjne.

Dotychczas technologia ta wykorzystywana była wyłącznie na wewnętrzne potrzeby naszej firmy. Jednakże wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu części naszych klientów zdecydowaliśmy o udostępnieniu możliwości, którymi dysponuje posiadana przez nas aparatura pomiarowa.

Zapraszamy więc do korzystania ze świadczonych przez nas w tym zakresie usług. Gwarantujemy ich wysoką jakość, rzetelność oraz wiarygodność otrzymywanych wyników, potwierdzaną wystawianym po zakończeniu badań atestem analizy.

Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do Działu Marketingu naszej firmy.

Konsulting w dziedzinie technologii produkcji

Firma Cynel Unipress od 1984 roku prowadzi działalność w zakresie produkcji wielordzeniowych i monolitycznych spoiw do lutowania miękkiego, oferując szeroki zakres gatunków stopów i topników. Opracowanie technologii wytwarzania tego typu spoiw zawdzięczamy specjalistom Zakładu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk.

Przez te wszystkie lata zdobywaliśmy doświadczenie i wiedzę, które dzisiaj umożliwiają nam świadczenie usług na odpowiednim poziomie. W dużym stopniu jest to również zasługą naszych Klientów, którzy wspólnie z nami poszukiwali rozwiązań pojawiających się problemów technologicznych. To właśnie dzięki stale rosnącym wymaganiom i oczekiwaniom naszych Klientów Cynel Unipress jest dziś wiodącym producentem w branży, a nasze wysiłki i dążenie do stałego podwyższania jakości naszych produktów i usług zostały uhonorowane nadaniem Certyfikatu Systemu Jakości ISO 9001.

Będziemy zaszczyceni, mogąc dzielić się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem oraz służyć Państwu pomocą w udoskonalaniu stosowanych w Państwa firmach technologiach produkcji wykorzystujących technikę lutowniczą.
Nasi specjaliści są do Państwa usług.

Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do Działu Marketingu naszej firmy.

Spektrofotometria - jak to działa?

 • Spektrometr emisyjny
 • Zasada działania

  Każda substancja w stanie stałym, ciekłym czy gazowym odpowiednio wzbudzona emituje promieniowanie o różnych długościach fali.Promieniowanie to jest charakterystyczne dla danej substancji i tworzy jej widmo.

  Wykorzystywany w firmie Cynel Unipress spektrometr emisyjny analizuje widma badanych próbek, to znaczy identyfikuje i mierzy wyemitowane przez nie promieniowanie i na tej podstawie określa ich skład chemiczny.

  Iskra o wysokim napięciu wzbudza i powoduje parowanie części materiału, którego skład należy określić. Światło emitowane w tym procesie zawiera promieniowania różnych pierwiastków, obecnych w analizowanym materiale. Intensywność światła każdej linii spektralnej jest proporcjonalna do koncentracji pierwiastka, które je wyemitowało.

  Zadaniem spektrometru jest podział i selekcja różnych linii spektralnych, które mają być zanalizowane i ich ilościowe określenie.

 • Polichromator

  Ten warunek można zrealizować stosując element optyczny - polichromator. Polichromator składa się ze szczeliny wejścia, siatki dyfrakcyjnej i określonej liczby szczelin wyjściowych, które odpowiadają ilości analizowanych pierwiastków.

  Fotopowielacz ustawiony odpowiednio do każdej szczeliny wyjścia wyłapuje i mierzy ilość wybranego światła monochromatycznego i przetwarza ją w sygnał elektryczny, który zostaje wzmocniony i przetworzony w sygnał cyfrowy. Na jego podstawie komputer oblicza stężenie poszczególnych pierwiastków.

  Kalibracja jest przeprowadzona przy użyciu atestowanych wzorców. Wprowadzanie krzywych i obliczanie elementów zakłócających odbywa się w sposób automatyczny bez ingerencji użytkownika. Dzięki temu analizy są zawsze wiarygodne, precyzyjne i dopracowane.

 • Zastosowanie

  Wykorzystywane w naszej firmie urządzenie zostało skonstruowane specjalnie pod kątem zastosowania w odlewnictwie, czyli tam gdzie wymagane jest precyzyjne określenie składu używanych materiałów.

  Przy wytopie metali i otrzymywaniu stopów o określonym składzie analiza spektrometryczna jest bardzo istotna. Znaczący postęp dokonał się w automatyzacji procesu co przejawia się w szybkości przeprowadzania analiz. Rutynowej kontroli jakości półproduktów i produktów finalnych można dokonywać używając spektrometrów emisyjnych zarówno podczas jak i na końcu procesu produkcyjnego.

  Dysponujemy oprogramowaniem pozwalającym na przeprowadzanie analiz stopów na bazie:

  • cyny,
  • ołowiu.

  Zapraszamy więc do korzystania ze świadczonych przez nas w tym zakresie usług.

Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczona funkcjonalność serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.
Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.