• Banner Products

Topnik TE-410

Organiczny topnik do lutowania NO-CLEAN.

 • Colophony free
 • NO CLEAN
 • Organic
 • Halide free
 • Wave soldering
 • Dipping soldering
 • Tinning

Oznaczenie topnika zgodnie z normą ISO 9454-1: 2.2.3 A
Postać produktu: ciecz

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.

2. W?a?ciwo?ci fizykochemiczne

Posta? ciecz
Typ 2.2.3 A
Zawarto?? halogenków 0,00 %
Zawarto?? cia? sta?ych ? 3%
Kolor bezbarwny
Zapach alkoholowy
Temperatura zap?onu metod? zamkni?tego tygla Pensky?ego Martensa wg PN-EN ISO 2719 < 12?C
G?sto?? (25?C) 0,802 ? 0,812 g/cm3
Rozpuszczalno?? rozpuszcza si? w wodzie
Zmywalno?? wod? brak
Zmywalno?? alkoholem bardzo dobra

3. Pozosta?e informacje

Dost?pne opakowania

? 0,5l ? 1,0l ? 5,0l ? 10,0l

inne do uzgodnienia

Pakowanie

0,5l, 1,0l ? butelka
5l, 10l ? kanister

inne do uzgodnienia

Termin przydatno?ci 1 rok
Oznaczenia opakowania oznaczone nazw? i typem produktu, wag?, g?sto?ci?, numerem partii i dat? wa?no?ci
Przechowywanie przechowywa? w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu i dobrze wentylowanym, z dala od ognia i ?róde? iskrzenia, poza zasi?giem dzieci oraz z dala od ?ywno?ci i napojów
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.

Pliki do pobrania:

Topnik TE-410

Właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne dostępne w karcie TDS (do pobrania powyżej).

PROCESSES

Find products by application

 • Soft soldering process used in the assembly of surface-mount devices (SMD) on printed circuit boards (PCB).

  More
 • Minor assembly works which do not require professional equipment.

  More
 • Professional soldering on printed circuit boards (PCB) using through-hole technology (THT).

  More
 • Process of selectively soldering components that are exceptionally temperature-sensitive therefore cannot be soldered in a traditional way.

  More
 • For cable tinning and small scale soldering.

  More
 • For car body tinning, evening out and reconstruction before painting.

  More
 • Minor SMD and THT reworks and general electronic equipment repairs.

  More
 • Reflow Soldering
 • Manual Soldering & Repair
 • Wave Soldering
 • Selective Soldering
 • Dip Soldering
 • Car Body Renovation
 • Rework

PROCESSES

Find products by application

 • Reflow Soldering
 • Manual Soldering & Repair
 • Wave Soldering
 • Selective Soldering
 • Dip Soldering
 • Car Body Renovation
 • Rework
 • Soft soldering process used in the assembly of surface-mount devices (SMD) on printed circuit boards (PCB).

  More
 • Minor assembly works which do not require professional equipment.

  More
 • Professional soldering on printed circuit boards (PCB) using through-hole technology (THT).

  More
 • Process of selectively soldering components that are exceptionally temperature-sensitive therefore cannot be soldered in a traditional way.

  More
 • For cable tinning and small scale soldering.

  More
 • For car body tinning, evening out and reconstruction before painting.

  More
 • Minor SMD and THT reworks and general electronic equipment repairs.

  More
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.