• Banner Products

Pasta DP 5505IC

Bezołowiowe spoiwo w formie płaskownika do zastosowań w lutowaniu w agregatach lutowniczych.

 • Pb Free
 • Low activity
 • NO CLEAN
 • LONG LIFE
 • High stability
 • Halide free
 • Reflow soldering

Nazwa produktu: Pasta DP 5505IC
Oznaczenie stopu zgodnie z normą ISO 9453:2014: Sn96,5Ag3Cu0,5 (711)
Postać produktu: pasta

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.

Pasta Dp5505ic View

2. Sk?ad stopu [%]

Sn Ag Cu Bi Cd Sb Au In Pb Al As Fe Ni Zn
96 do 97 2,8 do 3,2 0,3 do 0,7 max 0,1 max 0,002 max 0,1 max 0,05 max 0,1 max 0,07 max 0,001 max 0,03 max 0,02 max 0,01 max 0,001

3. Charakterystyka fizyczna

Temperatura topnienia solidus 217 / liquidus 220°C
Ci??ar w?a?ciwy 7,38 g/cm3
Rezystywno?? 0,132 ???m
Przewodno?? cieplna 58 W/m?K
Wytrzyma?o?? na rozci?ganie przy zerwaniu 500 kg/cm2
Wyd?u?enie przy zerwaniu 19%
Twardo?? 15 HB
Zalecana temperatura grota przy lutowaniu 250 - 350°C

4. W?a?ciwo?ci pasty

Wielko?? ziarna T3, T3L, T4
Zawarto?? metalu 88 do 90%
Typ topnika RO L0
Zawarto?? halogenków 0,00%
Test lustra miedzi OK

5. Pozosta?e informacje

Dost?pne opakowania

S?oiki 500 g

Inne do uzgodnienia

Termin przydatno?ci 8 miesi?cy od daty produkcji
Przechowywanie Przechowywa? past? w szczelnie zamkni?tym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze 3°C ? 7°C
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.

Pliki do pobrania:

Pasta DP 5505IC

Właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne dostępne w karcie TDS (do pobrania powyżej).

PROCESSES

Find products by application

 • Soft soldering process used in the assembly of surface-mount devices (SMD) on printed circuit boards (PCB).

  More
 • Minor assembly works which do not require professional equipment.

  More
 • Professional soldering on printed circuit boards (PCB) using through-hole technology (THT).

  More
 • Process of selectively soldering components that are exceptionally temperature-sensitive therefore cannot be soldered in a traditional way.

  More
 • For cable tinning and small scale soldering.

  More
 • For car body tinning, evening out and reconstruction before painting.

  More
 • Minor SMD and THT reworks and general electronic equipment repairs.

  More
 • Reflow Soldering
 • Manual Soldering & Repair
 • Wave Soldering
 • Selective Soldering
 • Dip Soldering
 • Car Body Renovation
 • Rework

PROCESSES

Find products by application

 • Reflow Soldering
 • Manual Soldering & Repair
 • Wave Soldering
 • Selective Soldering
 • Dip Soldering
 • Car Body Renovation
 • Rework
 • Soft soldering process used in the assembly of surface-mount devices (SMD) on printed circuit boards (PCB).

  More
 • Minor assembly works which do not require professional equipment.

  More
 • Professional soldering on printed circuit boards (PCB) using through-hole technology (THT).

  More
 • Process of selectively soldering components that are exceptionally temperature-sensitive therefore cannot be soldered in a traditional way.

  More
 • For cable tinning and small scale soldering.

  More
 • For car body tinning, evening out and reconstruction before painting.

  More
 • Minor SMD and THT reworks and general electronic equipment repairs.

  More
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.